Go to Top

Spanningsstabilisatoren (ERESTAB)

Descargar catálogo ERESTAB

Estabilizadores

Storingen aan distributielijnen, atmosferische ontladingen, stroompieken of dippen en storingen gegenereerd door de gebruikers maken het onmogelijk om altijd een constante spanning te garanderen binnen de toegestane tolerantiebandbreedte. In Europa zijn hier afspraken over gemaakt (Europese norm EN 50160) maar in bepaalde landen is het elektriciteitsnet zo onstabiel dat de toegestane tolerantie ruimschoots overschreden wordt.

Spanningsschommelingen zijn bijzonder verraderlijk, omdat ze niet worden gezien en alleen kunnen worden gedetecteerd met behulp van specifieke apparatuur. Wanneer dergelijke storingen aanwezig zijn, lijkt de elektrische apparatuur correct te werken, maar kunnen er in werkelijkheid ernstige problemen ontstaan.

De ERESTAB spanningsstabilisatoren bieden een betrouwbare en betaalbare oplossing voor problemen veroorzaakt door spanningsschommelingen. De ERESTAB stabilisator zorgt voor ongestoorde, continue levering van elektriciteit en voorkomt dat uw apparatuur uitvalt of beschadigd raakt. ERESTAB stabilisatoren zijn in enkel en driefasige systemen verkrijgbaar tot een vermogen van 4200kVA.

estabilizadorestabilizador
estabilizador