Go to Top

Droge transformatoren

transformadores secos medio ambiente

De “Environment line” is een nieuw constructieconcept voor installaties in een milieuvriendelijke omgeving.

De afgelopen jaren heeft EREMU continu gewerkt aan het verbeteren van haar processen om de kwaliteit van haar producten te kunnen waarborgen. Hierin speelt het milieu een belangrijke rol en wordt er doelgericht gekeken naar de mogelijkheden van duurzame productie van onze middenspanning (auto)transformatoren en luchtspoelen.

EREMU is zich bewust van de keuzes die de klant omwille van het milieu soms moet maken en kan deze oplossing aanbieden voor zowel distributietransformatoren als in ‘’specials’’ tot 36kV.

In deze hele productlijn wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van brandvertragend materiaal. In brandgevaarlijke omgevingen, garandeert de “Environment line” een minimale hoeveelheid Kcal.